Pirmadienis.   Kovo  18  d.

08:00   Klipai/ LT muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT  muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT  muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   „Jaunoji klasika ir dţiazas“ 2017 m.

21:00   Klipai/ Pasaulio  muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Big band festivalis  Điauliuose.  Klaipëdos jungtinis dţiazo orkestras  2015 m.

00:25   Programos pabaiga

 

 

Antradienis.    Kovo  19   d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

Geriausi Europos pop ir rok atlikëjai DW gyvo garso koncertř cikle

           „Europe in concert“.  Chris Rea   0219

21:15   Klipai/ /Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   „Jaunoji klasika ir dţiazas“ 2017 m.

00:00   Programos pabaiga

 

 

Trečiadienis.   Kovo  20 d.

08:00   Klipai/LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   „Julius Juzeliűnas ir pasaulis“  2016 m.

21:40   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30  „Europe in concert“.  Chris Rea   0219

00:15   Programos pabaiga

 

 

Ketvirtadienis.   Kovo  21  d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT  muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   „Dţiazo improvizacijos – Ganelinas, Gotesmanas, Vyđniauskas“.  2016 m.

21:45   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   „Julius Juzeliűnas ir pasaulis“  2016 m.

00:40   Programos pabaiga

 

Penktadienis. Kovo  22  d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/LT  muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT  muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   „Pasaulio muzikos đedevrai“.  Lietuvos kamerinis orkestras, meno vad. S. Krylov 2016 m.

22:50   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Dţiazo improvizacijos – Ganelinas, Gotesmanas, Vyđniauskas“.  2016 m.

00:45   Programos pabaiga

 

Đeđtadienis. Kovo  23  d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Geriausi Europos pop ir rok atlikëjai DW gyvo garso koncertř cikle

           „Europe in concert“. Chris Rea   0219

10:45   Klipai/ LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT  muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30    „Klasika ir dţiazas kubietiđkai“.  2018 m.

21:45   Klipai/ LT muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   „Pasaulio muzikos đedevrai“.  Lietuvos kamerinis orkestras, meno vad. S. Krylov 2016 m.

00:50   Programos pabaiga

 

Sekmadienis.  Kovo 24   d.

08:00   Klipai/ LT muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT  muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Big band festivalis Điauliuose. Latvijos nacionaliniř ginkluotřjř pajëgř bigbendas 2015m.

21:25   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

23:30   „Klasika ir dţiazas kubietiđkai“.  2018 m.

00:45   Programos pabaiga