Pirmadienis.  Liepos   22  d.

08:00   Klipai/ LT muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT  muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT  muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Festivalis „Operetë Kauno pilyje“. Operetës kerai (1) 2014  m.

22:05   Klipai/ Pasaulio  muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Festivalis  „Kaunas Jazz“. Al McKAY ALLSTARS.   2004 m.

01:15   Programos pabaiga

 

Antradienis.    Liepos  23  d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Koncertas „BOSAIplius“.  2015 m.

21:25   Klipai/ /Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Festivalis „Operetë Kauno pilyje“. Operetës kerai (1) 2014  m.

01:05   Programos pabaiga

 

Trečiadienis.   Liepos  24  d.

08:00   Klipai/LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Lietuvos kamerinio orkestro koncertas „Skiriama Mocartui“ (2)  2017 m.

21:10   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Koncertas „BOSAIplius“.  2015 m.

00:25   Programos pabaiga

 

Ketvirtadienis.   Liepos  25 d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT  muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Festivalio „Baltic voice“ finalinis koncertas   2013 m.

22:00   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Lietuvos kamerinio orkestro koncertas „Skiriama Mocartui“ (2)  2017 m.

00:10   Programos pabaiga

 

Penktadienis.  Liepos  26 d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/LT  muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT  muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Laikina meno erdvë „Miđke“. „Stipriai kitaip“.  2015 m.

21:50   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

23:30   Festivalio „Baltic voice“ finalinis koncertas   2013 m.

00:50   Programos pabaiga

 

Đeđtadienis. Liepos  27  d.

08:00   Klipai/ LT  muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   Klipai/ LT muzika

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   K+M+B. Lietuvos dţiazo ţvaigţdës  ir Kauno bigbendas  „Bliuzo naktyje“. (1) 2012 m.

21:00   Klipai/ Pasaulio   muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

23:30   Laikina meno erdvë „Miđke“. „Stipriai kitaip“.  2015 m.

00:50   Programos pabaiga

 

Sekmadienis.  Liepos   28   d.

08:00  Klipai/ LT muzika

10:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

10:30   Klipai/ LT muzika

13:30   Kviečia „Geltonos sofos klubas“ (k)

14:00   Landscape HD

18:00   PLAY TV vasaros hitai (9)

20:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

20:30   Virgilijaus Noreikos rečitalis Kauno karininkř ramovëje. (1,2) 2006 m.

21:30   Klipai/ Pasaulio muzika

23:00   Kviečia „Geltonos sofos klubas“

23:30   K+M+B. Lietuvos dţiazo ţvaigţdës  ir Kauno bigbendas  „Bliuzo naktyje“. (1) 2012 m.

00:00   Programos pabaiga