Reklama
 

 

 

 


Rugpjūčio 31 d., trečiadienis

INIT Televizijos programa Komentaras Kategorija Trukmė
7:55 Programa
8:00 Muzikos ekspresas
9:00 Žinios Kartojama
9:20 Animacinis f. „Sniego karalienė“ 73
10:35 Pokalbių laida „Susitikimai“ Kartojama
11:20 Drama „Švytinti žvaigždė“ 115
13:20 Komedija „Moljeras: teprasideda komedija“ 116
15:20 LT muzika
16:40 Komedija „Mažieji plėšikai“ 77
18:00 Žinios
18:15 Laida „Sodui ir namams“. Vedėjas D.Šimkus
18:55 Romantinė komedija „Meilės pusiausvyra“ 91
20:30 Laida „Lietuvos aviacija“
21:00 Žinios
21:14 Orai
21:15 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ 133
23:30 Žinios Kartojama
23:45 Trileris „Išlikimo žaidimas“ 88
1:15 Laida „Praeities žvalgas“ Kartojama
1:45 Programos pabaiga
 
 
© Init 2007 Pagaminta mamaikoj