Pirmadienis SAUSIO 17

  6.00  Muzikos ekspresas

  7.00  Muzikos salė ekrane (2/19). Pokalbių laida

  8.00  Praeities žvalgas (3/31). Laidų ciklas

  8.25  Istoriniais Lietuvos keliais (7). Laidų ciklas

  8.55  „Karštas komentaras“ su Giedre Goriene (k.)

10.00  „Devyni gyvenimai“ (Nine Lives). Komedija 2016 m. JAV. Vaid. K.Spacey, J.Garner  N-7

11.25  Miško atspalviai (33). Pažintinė-pramoginė laida

11.50  Iš kiemo pusės (39-40). Humoro laida

12.25  „Kauno dienos“ studija (k.)

13.00  „Tarp dviejų pasaulių“ (Upside Down). Fantastinė drama 2012 m. Kanada. Vaid. J.Sturgess, K.Dunst N-7

14.50  Skrajojantys ežerai (5). Laidų ciklas 2017 m.

15.15  Orijaus kelionės. Pažintinė laida (k.)

15.45  Lietuvos gelmių istorijos (6). TV EUROPA laidų ciklas

16.15  „Liepsnojantis horizontas“ (Deepwater Horizon). Veiksmo drama 2016 m. JAV. Vaid. M.Wahlberg, K.Russell N-7

18.00  Žinios

18.10  Gyvenu čia (11). Laidų ciklas 2014 m.

18.50  Iš kiemo pusės (41-42). Humoro laida. Ved. A.Orlauskas

19.30  Kauno kolekcija (2). Laidų ciklas 2021 m.

20.00  Žinios

20.10  Kasdienybės herojai (3/19). Gyvenimo būdo laida

21.00  „Gražuoliukas 2“ (Zweiohrkuken). Komedija 2009 m. Vokietija. Vaid. T.Schweiger, N.Tschirner N-14

23.05  Proto balsas. Analitinė pokalbių laida (k.)

23.55  Kęstutis kalbina. Pokalbių laida (k.)

  0.45  „Blogas policininkas“ (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans). Kriminalinė drama 2009 m. JAV. Vaid. N.Cage, E.Mendes N-14

  2.50  Muzikos ekspresas

  4.30  Programos pabaiga

 

Antradienis SAUSIO 18

  6.00  Muzikos ekspresas

  7.10  Žinios

  7.20  „Kauno dienos“ studija (k.)

  8.00  Orijaus kelionės. Pažintinė laida (k.)

  8.30  Paskutinė instancija. Publicistinė laida (k.)

  9.35  „Pagrobta princesė“ (Vykradena pryntsesa) Animacija 2018 m. Ukraina

11.10  Online TV su J.Butkevičiene (k.)

11.30  Juokas pro ašaras su G.Labanausku (36). Pokalbių laida

11.50  Žvejo kelias su Ričardu. Laida (k.)

12.15  „Devyni gyvenimai“ (Nine Lives). Komedija 2016 m. JAV. Vaid. K.Spacey, J.Garner  N-7

13.40  Muzikos salė ekrane (2/19). Pokalbių laida

14.45  NeRedaguota. Pokalbių laida (k.)

15.45  Autopilotas. Laida apie automobilius (k.)

16.10  „Tarp dviejų pasaulių“ (Upside Down). Fantastinė drama 2012 m. Kanada. Vaid. J.Sturgess, K.Dunst N-7

18.00  Žinios

18.10  Savo varpinė. Pasaulis ir Lietuva. Savaitės apžvalga. Ved. V.Balkus ir A.Avižienis

19.10  Iš kiemo pusės (43). Humoro laida. Ved. A.Orlauskas

19.35  Viduramžių Žemaitijos mįslės (1). Laidų ciklas  2021 m.

20.00  Žinios

20.10  „Karštas komentaras“ su Giedre Goriene

21.10  „Alkanas triušis puola“ (Seeking Justice). Trileris 2011 m. JAV. Vaid. N.Cage N-14

22.55  „Kol dar neatėjo audra“ (Adrift). Nuotykių drama 2018 m. JAV. Vaid. Sh.Woodley, S.Claflin N-7

  0.30  Kasdienybės herojai (3/19). Gyvenimo būdo laida

  1.15  Savaitės pokalbis su Dovilu Petkumi (2/11)

  2.05  Muzikos ekspresas

  4.30  Programos pabaiga

 

Trečiadienis SAUSIO 19

  6.00  Muzikos ekspresas

  7.00  Žinios

  7.10  „Kauno dienos“ studija (k.)

  7.40  Iš kiemo pusės (41). Humoro laida

  8.00  Kasdienybės herojai (3/19). Gyvenimo būdo laida

  8.45  Išpakuota. Laida apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją (k.)

  9.10  Skrajojantys ežerai (5). Laidų ciklas 2017 m.

  9.35  „Vienas plius viena“ (Un + une) Drama 2015 m. Prancūzija. Vaid. J.Dujardin, E.Zylberstein N-7

11.30  Savaitės pokalbis su Dovilu Petkumi (2/11)

12.25  Savo varpinė. Pasaulis ir Lietuva. Savaitės apžvalga (k.)

13.25  „Pagrobta princesė“ (Vykradena pryntsesa) Animacija 2018 m. Ukraina

15.00  Žvejo kelias su Ričardu. Laida (k.)

15.25  Mudvi (22). Pokalbių laida. Ved. I.Stonkuvienė N-7

16.35  „Devyni gyvenimai“ (Nine Lives). Komedija 2016 m. JAV. Vaid. K.Spacey, J.Garner  N-7

18.00  Žinios

18.10  „Kauno dienos“ studija. Ved. G.Muižys

19.05  Miško atspalviai (34). Pažintinė-pramoginė laida

19.30  Orijaus kelionės. Pažintinė laida. Ved. O.Gasanovas

20.00  Žinios

20.10  NeRedaguota. Pokalbių laida. Ved. E.Jusys

21.10  Paskutinė instancija. Publicistinė laida. Ved. R.Janutienė

22.40  Juokas pro ašaras su G.Labanausku (37). Pokalbių laida

23.00  „Gražuoliukas 2“ (Zweiohrkuken). Komedija 2009 m. Vokietija. Vaid. T.Schweiger, N.Tschirner N-14

  1.05  Viduramžių Žemaitijos mįslės (1). Laidų ciklas  2021 m.

  1.30  „Kol dar neatėjo audra“ (Adrift). Nuotykių drama 2018 m. JAV. Vaid. Sh.Woodley, S.Claflin N-7

  3.05  Muzikos ekspresas

  4.30  Programos pabaiga

 

Ketvirtadienis SAUSIO 20

  6.00  Muzikos ekspresas

  6.50  Žinios

  7.00  NeRedaguota. Pokalbių laida (k.)

  8.00  Viduramžių Žemaitijos mįslės (1). Laidų ciklas  2021 m.

  8.25  Miško atspalviai (34). Pažintinė-pramoginė laida

  8.50  Mudvi (22). Pokalbių laida N-7

  9.55  „Liepsnojantis horizontas“ (Deepwater Horizon). Veiksmo drama 2016 m. JAV. Vaid. M.Wahlberg, K.Russell N-7

11.40  Autopilotas. Laida apie automobilius (k.)

12.05  „Vienas plius viena“ (Un + une) Drama 2015 m. Prancūzija. Vaid. J.Dujardin, E.Zylberstein N-7

14.00  „Pagrobta princesė“ (Vykradena pryntsesa) Animacija 2018 m. Ukraina

15.35  Kęstutis kalbina. Pokalbių laida (k.)

16.35  Istoriniais Lietuvos keliais (7). Laidų ciklas

17.05  Proto balsas. Analitinė pokalbių laida (k.)

18.00  Žinios

18.10  „Kauno dienos“ studija. Ved. G.Muižys

18.45  Skrajojantys ežerai (6). Laidų ciklas 2017 m.

19.15  Kasdienybės herojai (3/20). Gyvenimo būdo laida. Ved. R.Lapė

20.00  Žinios

20.10  Savaitės pokalbis su Dovilu Petkumi (2/12)

21.00  „Paskutinės dienos Marse“ (The Last Days on Mars). Fantastinis trileris 2013 m. D.Britanija. Vaid.  L.Schreiber, E.Koteas N-14

22.45  „Alkanas triušis puola“ (Seeking Justice). Trileris 2011 m. JAV. Vaid. N.Cage N-14

  0.30  Praeities žvalgas (3/31). Laidų ciklas

  0.55  „Gražuoliukas 2“ (Zweiohrkuken). Komedija 2009 m. Vokietija. Vaid. T.Schweiger, N.Tschirner N-14

  3.00  Muzikos ekspresas

  4.30  Programos pabaiga

 

Penktadienis SAUSIO 21

  6.00  Muzikos ekspresas

  7.10  Žinios

  7.20  Gyvenu čia (11). Laidų ciklas 2014 m.

  8.00  Savo varpinė. Pasaulis ir Lietuva. Savaitės apžvalga (k.)

  9.00  Savaitės pokalbis su Dovilu Petkumi (2/12)

  9.50  „Tarp dviejų pasaulių“ (Upside Down). Fantastinė drama 2012 m. Kanada. Vaid. J.Sturgess, K.Dunst N-7

11.40  Techninė profilaktika

12.00  NeRedaguota. Pokalbių laida (k.)

13.00  „Liepsnojantis horizontas“ (Deepwater Horizon). Veiksmo drama 2016 m. JAV. Vaid. M.Wahlberg, K.Russell N-7

14.45  Išpakuota. Laida apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją (k.)

15.10  Paskutinė instancija. Publicistinė laida (k.)

16.05  „Vienas plius viena“ (Un + une) Drama 2015 m. Prancūzija. Vaid. J.Dujardin, E.Zylberstein N-7

18.00  Žinios

18.10  Online TV su J.Butkevičiene

18.30  Juokas pro ašaras su G.Labanausku (37). Pokalbių laida

18.55  Kęstutis kalbina. Pokalbių laida. Ved. K.Skrebys

20.00  Žinios

20.10  Kirtis. Pokalbių laida. Ved. M.Kundrotas

21.00  „Kelias“ (The Road). Drama 2009 m. JAV. Vaid. V.Mortensen, Ch.Theron. R.Duvall N-14

22.50  „Paskutinės dienos Marse“ (The Last Days on Mars). Fantastinis trileris 2013 m. D.Britanija. Vaid.  L.Schreiber, E.Koteas N-14

  0.30  Orijaus kelionės. Pažintinė laida (k.)

  1.00  „Alkanas triušis puola“ (Seeking Justice). Trileris 2011 m. JAV. Vaid. N.Cage N-14

  2.45  Muzikos ekspresas

 

Šeštadienis SAUSIO 22

  6.00  Muzikos ekspresas

  7.00  Vaikų rytas. Svečiuose pas „Pingviniuką“

10.15  Iš kiemo pusės (41-42). Humoro laida

10.55  Skrajojantys ežerai (6). Laidų ciklas 2017 m.

11.20  Praeities žvalgas (3/32). Laidų ciklas

11.45  Žvejo kelias su Ričardu. Laida

12.10  Autopilotas. Laida apie automobilius. Ved. R.Fetingis

12.35  Miško atspalviai (34). Pažintinė-pramoginė laida

13.00  Andy Ray pokalbiai (24)

14.15  „Robinas Hudas“ (Robin Hood). Nuotykių f. 2018 m. JAV. Vaid. T.Egerton, J.Foxx, B.Mendelsohn N-7

16.10  „Karštas komentaras“ su Giedre Goriene (k.)

17.10  Savaitės pokalbis su Dovilu Petkumi (2/12)

18.00  Socialinių tinklų žinios (66) N-7

18.25  Kasdienybės herojai (3/20). Gyvenimo būdo laida

19.10  „Klausyk širdies“ (The Choice). Drama 2016 m. JAV. Vaid. B.Walker, T.Palmer N-7

21.00  „Auksas“ (Gold). Kriminalinė drama 2016 m.JAV. Vaid. M.McConaughey N-14

23.00  „Kelias“ (The Road). Drama 2009 m. JAV. Vaid. V.Mortensen, Ch.Theron. R.Duvall N-14

  0.50  „Paskutinės dienos Marse“ (The Last Days on Mars). Fantastinis trileris 2013 m. D.Britanija. Vaid.  L.Schreiber, E.Koteas N-14

  2.30  Viduramžių Žemaitijos mįslės (1). Laidų ciklas  2021 m.

  2.55  Gyvenu čia (11). Laidų ciklas 2014 m.

  3.35  Muzikos ekspresas

 

Sekmadienis SAUSIO 23

  6.00  Muzikos ekspresas

  7.00  Vaikų rytas. Svečiuose pas „Pingviniuką“

  9.25  „Mažasis riteris Trenkas“ (Der kleine Ritter Trenk). Animacija 2015 m. Vokietija

10.45  Socialinių tinklų žinios (66) N-7

11.10  Išpakuota. Laida apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją

11.35  Orijaus kelionės. Pažintinė laida (k.)

12.05  Viduramžių Žemaitijos mįslės (1). Laidų ciklas  2021 m.

12.30  Kauno kolekcija (2). Laidų ciklas 2021 m.

13.00  Kasdienybės herojai (3/20). Gyvenimo būdo laida

13.45  „Klausyk širdies“ (The Choice). Drama 2016 m. JAV. Vaid. B.Walker, T.Palmer N-7

15.35  Muzikos salė ekrane (2/20). Pokalbių laida

16.40  Iš kiemo pusės (43). Humoro laida

17.00  Juokas pro ašaras su G.Labanausku (37). Pokalbių laida

17.20  Online TV su J.Butkevičiene

17.40  „Ateiviai Amerikoje“ (Just Visiting). Komedija 2001 m. Prancūzija. Vaid. J.Reno, C.Clavier N-7

19.05  „Robinas Hudas“ (Robin Hood). Nuotykių f. 2018 m. JAV. Vaid. T.Egerton, J.Foxx, B.Mendelsohn N-7

21.00  „Amerikietis žudikas“ (American Assassin). Trileris 2017 m. JAV. Vaid. M.Keaton, D.O'Brien N-14

22.50  „Auksas“ (Gold). Kriminalinė drama 2016 m.JAV. Vaid. M.McConaughey N-14

  0.50  „Kelias“ (The Road). Drama 2009 m. JAV. Vaid. V.Mortensen, Ch.Theron. R.Duvall N-14

  2.40  Miško atspalviai (34). Pažintinė-pramoginė laida

  3.05  Muzikos ekspresas

  4.30  Programos pabaiga