Pirmadienis.  Birželio  27  d.  

08:00    Ciklas "Atspindžiai" su prof. Rasa Čepaitiene. „Nacių paieška – kaip propagandinė diversija pries Vakarus“ 2022 m.

09:10    Informacinė laida  „Kaimo akademija“ (k) 

10:15    Lietuvos totorių istorija. (Raižių mečetė, Salako kapinės) 2021 m. (k)

10:40    1+1  retransliacija  (originalo kalba)

14:00    ID FASHION retransliacija 

16:00    „Tautosakos vartai“ pristato: Lietuvos gamta

17:40    Filmas „Pažadėtoji žemė“ (2) 2021 m.

18:35    MTKC vaidybinis serialas moksleiviams „Iš mokyklos takučiu, o paskui į kairę“ (4)  N-7 2019 m.

19:00    Laidų ciklas „Kadroskopas“ (1) 2021  m. (k)

19:30    TV laida „Ventos vingiais“  2022-05-06

20:00    TV laida „Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai“ (5) 2019 m. (k)

20:30    Laidų ciklas  „ Baltų šventadieniai“ (8)  2019  m. (k)

21:00    INIT TV  žinios 

21:20    Pokalbių laida „Juokas pro ašaras su Gintautu Labanausku“ (8) 2021 m.

22:00    Kino seansas. Komedija „Pašėlęs penketukas“. Five. N-14. 1 val. 40‘

23:40    INIT TV  žinios (k)

00:00    Kino seansas. Trileris „24 valandos gyventi“. 24 Hours to Live. N-14. 1 val. 30‘

01:30    INIT TV  žinios (k)

01:45    Programos pabaiga

 

Antradienis    Birželio   28  d.

08:00   INIT TV  žinios (k)

08:15   MTKC vaidybinis serialas moksleiviams „Iš mokyklos takučiu, o paskui į kairę“ (4)  N-7 2019 m.

08:40   TV laida „Ventos vingiais“  2022-05-06

09:10   TV laida „Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai“ (5) 2019 m. (k)

09:35   Filmas „Pažadėtoji žemė“ (2) 2021 m. (k)

10:25   Laidų ciklas  „ Baltų šventadieniai“ (8)  2019  m. (k)

10:55   1+1  retransliacija  (originalo kalba)

15:00   ID FASHION retransliacija 

18:00   TV laidų ciklas „Geroji naujiena“. Viešpaties gailestingumas. 2022   m.  

18:30   TV laidos iš regionų. Mažeikių savaitė 2022-04-28

19:00   TV laidų ciklas  „Žvejo kelias su Ričardu“ (130) 2022 m.

19:30   Laidų ciklas „Nuo stalo iki lauko (4) 2021 m.  

19:55   Rodo Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Šoka Lietuva/ Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas.

20:15   Pokalbių laida „Susitikimai“. Auksinis sezonas. Erika Drungytė.  2015 m. (k)

21:00   INIT TV  žinios

21:20   Lietuvos totorių istorija. (Raižių mečetė, Salako kapinės) 2021 m. (k)

22:00   Kino seansas.  Drama „Diena, kai aš sugrįšiu“. The Mercy. N-7. 1 val. 40‘

23:40   INIT TV  žinios (k)

00:00   Kino seansas. Komedija „Pašėlęs penketukas“. Five. N-14. 1 val. 40‘

01:40   INIT TV  žinios (k)

01:55   Programos pabaiga

 

Trečiadienis.   Birželio  29  d.

08:00   INIT TV  žinios (k)

08:15   TV laidų ciklas „Laida „Žvejo kelias su Ričardu“ (130) 2022 m.  (k)

08:45   TV laidos iš regionų. Mažeikių savaitė 2022-04-28

09:15   Laidų ciklas „Nuo stalo iki lauko (4) 2021 m.  (k)

09:45   Pokalbių laida „Susitikimai“. Auksinis sezonas. Erika Drungytė.  2015 m. (k)

10:25   TV laidų ciklas „Geroji naujiena“. Viešpaties gailestingumas. 2022   m.  (k)

11:00   1+1  retransliacija  (originalo kalba)

15:00   ID FASHION retransliacija 

18:00   Seimo savaitė. Informacinė laida   2022 m.

18:30   Pokalbių laida „Juokas pro ašaras su Gintautu Labanausku“ (8) 2021 m.

18:50   Rodo Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Šoka Lietuva/ Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas.

19:55   TV ciklas „Tik tai, kas tikra“  (19)  2020 (k)

20:30   Laidų ciklas „Skrajojantys ežerai“ (9) 2017 m.

21:00   INIT TV žinios

21:20   Kupiškio TV  dokumentika. „Zabelės svajos“. 2019 m.  (k)

22:00   Kino seansas. Trileris „Valytojas“. Cleaner. N-14. 1 val. 30‘

23:30   INIT TV žinios (k)

23:45   Kino seansas. Drama „Diena, kai aš sugrįšiu“. The Mercy. N-7. 1 val. 40‘

01:25   INIT TV žinios (k)

01:45   Programos pabaiga                                    

 

Ketvirtadienis.   Birželio  30  d.

08:00   INIT TV žinios (k)

08:15   TV ciklas „Tik tai, kas tikra“ (18)  2020 (k)

08:40   Seimo savaitė. Informacinė laida   2022 m. (k)

09:15   Pokalbių laida „Juokas pro ašaras su Gintautu Labanausku“ (8) 2021 m.

09:35   Laidų ciklas „Skrajojantys ežerai“ (8) 2017 m. (k)

10:05   Kupiškio TV  dokumentika. „Zabelės svajos“. 2019 m.  (k)

10:35   1+1  retransliacija  (originalo kalba)

15:00   ID FASHION retransliacija 

18:00   Informacinė laida  „Marijampolės savaitė“. 2022 m.

18:30   TV Europa  ciklas „Nematomas teatras“  (3) 2012 m. (k)

19:00   TV ciklas  „15 minučių apie fotografiją “  (1) 2012 m. (k)

19:35   Laidų ciklas „Burlaivių pėdsakais“ (5)  2010 m. (k) 

20:00   Rodo Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Šoka visa Lietuva/ Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas.

20:30   Laidų ciklas  „Atraskime Sūduvą“. (Zanavykijos perlas - upė gatvė) 2020m. (k)

21:00   INIT TV žinios

21:15   TV ciklas  „Gyvenu čia. Vasara.“  (2)  2014 m. (k)

22:00   Kino seansas. Drama „Pasiklydę vertime“. Lost in translation. N-7. 1 val. 45‘

23:45   INIT TV žinios (k)

00:00   Kino seansas. Trileris „Valytojas“. Cleaner. N-14. 1 val. 30‘

01:30   INIT TV žinios (k)

01:50   Programos pabaiga

 

Penktadienis.    Liepos 1 d. 

08:00   INIT TV žinios (k)

08:15   TV ciklas  „15 minučių apie fotografiją “  (1) 2012 m. (k)

08:45   Laidų ciklas „Kadroskopas“ (1) 2021  m. (k)

09:15   Informacinė laida  „Marijampolės savaitė“. 2022 m. (k)

09:45   Laidų ciklas  „Atraskime Sūduvą“. (Zanavykijos perlas - upė gatvė) 2020m. (k)

10:10   1+1  retransliacija  (originalo kalba)

14:00   ID FASHION retransliacija 

16:00   „Tautosakos vartai“ pristato: Lietuvos gamta

18:00    Ciklas "Atspindžiai" su prof. Rasa Čepaitiene. „Nacių paieška – kaip propagandinė diversija pries Vakarus“ 2022 m.

19:10     Rodo Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Šoka visa Lietuva/ Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas.

20:30   Laidų ciklas „Nuo stalo iki lauko (4) 2021 m.  (k)

21:00   INIT TV  žinios

21:20   Lietuvos totorių istorija. (Raižių mečetė, Salako kapinės) 2021 m. (k)

22:00   Kino seansas. Nuotykių drama „Dykumos karalienė“. Queen of the Desert. N-7. 2 val. 05‘

00:05   INIT TV  žinios (k)

00:20   Kino seansas. Drama „Pasiklydę vertime“. Lost in translation. N-7. 1 val. 45‘

02:55   INIT TV  žinios (k)

02:15   Programos pabaiga

 

Šeštadienis.   Liepos  2  d.

08:00   INIT TV  žinios (k)

08:15   Laidų ciklas „Nuo stalo iki lauko (4) 2021 m.  (k)

08:45   Laidų ciklas „Burlaivių pėdsakais“ (5)  2010 m. (k) 

09:15   Ciklas "Atspindžiai" su prof. Rasa Čepaitiene.  „Kodėl dabarties Lietuvos kovose inteligentijos balso beveik negirdėti“ 2022 m.

10:50   1+1  retransliacija  (originalo kalba)

14:00   ID FASHION retransliacija 

16:00   „Tautosakos vartai“ pristato: Lietuvos gamta

17:00   Aktualijų laida „Kauno dienos studija“   2022  m.

18:00   TV ciklas „Tik tai, kas tikra“  (19)  2020 (k)

18:30   Laidų ciklas  „ Baltų šventadieniai“ (8)  2019  m. (k)

19:00   TV laidų ciklas  „Žvejo kelias su Ričardu“ (130) 2022 m. (k)

19:30    Laidų ciklas „Kadroskopas“ (1) 2021  m. (k)

20:00    TV laidų ciklas „Geroji naujiena“. Viešpaties gailestingumas. 2022   m.  (k)

20:30    Informacinė laida  „Kaimo akademija“.  2022 m.

21:00    Pokalbių laida „Susitikimai“. Auksinis sezonas.  Erika Drungytė.  2015 m. (k)

21:45    Rodo Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Šoka visa Lietuva/ Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas.

22:00    Kino seansas. Trileris „Prancūziškas tranzitas“. La French. N-14. 2 val.20‘  

00:20    Kino seansas. Nuotykių drama „Dykumos karalienė“. Queen of the Desert. N-7. 2 val. 05‘

02:45    Programos pabaiga

 

Sekmadienis    Liepos  3  d. 

08:00    Pokalbių laida „Susitikimai“. Auksinis sezonas. Erika Drungytė.  2015 m. (k)

08:45    Informacinė laida  „Kaimo akademija“ (k)  2022 m.

09:10    Informacinė laida  „Marijampolės savaitė“. 2022 m.

09:40    Savaitė. Informacinė laida iš Kupiškio“. 2022 m.

10:50    1+1  retransliacija  (originalo kalba)

14:00    ID FASHION retransliacija 

16:00   „Tautosakos vartai“ pristato: Lietuvos gamta

18:00    Laidų ciklas  „ Baltų šventadieniai“ (8)  2019  m. (k)

18:30    Filmas „Pažadėtoji žemė“ (2) 2021 m. (k)

19:25    Rodo Lietuvos Nacionalinis kultūros centras. Šoka visa Lietuva/ Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas.

20:15    Ciklas "Atspindžiai" su prof. Rasa Čepaitiene. „Nacių paieška – kaip propagandinė diversija pries Vakarus“ 2022 m.

21:30    Informacinė laida  „Kaimo akademija“ (k)  2022 m.

22:00    Kino seansas. Komedija  „Po merginų sijonais“. Sous les jupes des filles. N-14. 1 val.55‘

23:55    Kino seansas. Trileris „Prancūziškas tranzitas“. La French. N-14. 2 val.20‘  

02:15    Programos pabaiga